11 Armia Pancerna SS

Jedna z niemieckich armii z II wojny światowej. Utworzona w październiku 1940 roku w IV Okręgu Wojskowym jako Dowództwo Lipsk, w kwietniu 1941 roku przeniesiona do Monachium. Od maja do początku inwazji niemieckiej na ZSRR występowała jako Dowództwo Wojsk Niemieckich w Rumunii. Walczy na froncie wschodnim, w listopadzie 1942 roku przekształcona w Grupę Armii Don. Ponownie utworzona w styczniu 1945 roku na Pomorzu przez Waffen-SS. Występowała odtąd także pod nazwą 11 Armii Pancernej SS. Toczyła walki do kwietnia 1945 roku, po czym skapitulowała.

Dowódcy do września 1941:
 • generał Eugen Ritter von Schobert do listopada 1942
 • generał Erich von Manstein styczeń-marzec 1945
 • SS-obergruppenfuehrer Felix Steiner marzec-kwiecień 1945
 • generał Walther Lucht

Struktura organizacyjna

Skład w grudniu 1940
 • XX Korpus Armijny
 • XXXXVI Korpus Armijny
 • XXXXVII Korpus Armijny
 • LII Korpus Armijny
Skład w czerwcu 1941
 • LIV Korpus Armijny
 • XXX Korpus Armijny
 • XI Korpus Armijny
 • 22 Dywizja Piechoty
 • 72 Dywizja Piechoty
 • 19 Sztab Budowlany
 • 646 Batalion Budowy Mostów
 • 521 Batalion Budowy Mostów
 • 678 Batalion Budowy Dróg
 • 597 Batalion Budowy Dróg
 • 505 Batalion Budowy Dróg
 • 61 Batalion Budowy Umocnień
 • 86 Batalion Budowy Mostów
 • pododdziały 47 Baonu Przeciwlotniczego
 • 542 Dowództwo Artylerii
 • 521 Dowództwo Artylerii
 • 647 Grupa tajnej policji polowej
 • 756 Oddział Żandarmerii
Skład w lutym 1945
 • Grupa Korpuśna Munzel
 • III Korpus Pancerny SS
 • XXXIX Korpus Pancerny (III Rzesza)
Skład w kwietniu 1945
 • LXVII Korpus Armijny
Żródło: Wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz