4 Policyjna Dywizja Grenadierów Pancernych SS

Stanowiła doświadczony w walkach związek o długiej tradycji. Dowodzona przez SS-Standartenführera Waltera Harzera jednostka poniosła podczas walk na Węgrzech ogromne straty i już w transportach była odświeżana i uzupełniana, co odbiło się na poziomie wyszkolenia i zdolności bojowej dywizji.

Dowódca 4 policyjnego batalionu rozpoznawczego SS, SS-Hauptsturmführer Heinz Jürgens, napisał w liście do autora, że w chwili wejścia do walk na Pomorzu praktycznie nie znał swoich żołnierzy – ogromna ich część trafiła do oddziału z uzupełnień na kilka dni przed walkami. Kilkudniowe walki pod Pyrzycami także przyniosły wiele strat. Można zatem założyć, że dywizja liczyła około 10000 żołnierzy. Bezpośrednio przed wejściem do akcji pod Stargardem dywizja meldowała 17 czołgów Panzer IV oraz 2 działa szturmowe zdolne do działań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz