Grupa Armii Wisła

Grupa Armii Wisła - (Heeresgruppe Weichsel) niemiecka grupa armii, utworzona 24 stycznia 1945 roku, skierowana do działań przeciwko Armii Czerwonej. Utworzona ze sztabu Grupy Armii Nadrenia.
Skład w lutym 1945:
  • 500 Pułk Łączności
  •  2 Armia
  •  9 Armia
  •  11 Armia
Dowódcy:
  • Reichsführer-SS Heinrich Himmler (28 stycznia 1945 - 20 marca 1945)
  •  generał Gotthard Heinrici (20 marca 1945 - 28 kwietnia 1945)
  •  generał Kurt von Tippelskirch (28 kwietnia 1945 - 29 kwietnia 1945)
  •  generał Kurt Student (29 kwietnia 1945 - 8 maja 1945)
W celeu konsolidacji wszystkich walczących lub stacjonujących na Pomorzu oddziałów powołano 24 stycznia 1945 nową Grupę Armii 7„Wisła” pod dowództwem Reichsführera SS Heinricha Himmlera.

Od pierwszych chwil przydzielony naprędce Himmlerowi sztab rozpoczął energiczne działania organizacyjne polegające na formowaniu jednostek alarmowych oraz Volkssturmu celem osłony Pomorza do czasu ściągnięcia regularnych związków taktycznych.
Pod rozkazami Himmlera znalazła się walcząca już nad Dolną Wisłą i w rejonie Borów Tucholskich 2 Armia generała Waltera Weissa oraz broniąca linii Odry 9 Armia generała Theodora Bussego. W lukę pomiędzy tymi armiami wprowadzono sztab nowo utworzonej 11 Armii, na czele której stanął SS-Obergruppenführer Felix Steiner.

Do 11 Armii trafić miały związki taktyczne wycofywane z Danii, Norwegii i Kurlandii oraz oddziały tworzone w ośrodkach mobilizacyjnych w głębi Rzeszy, głównie XI Okręgu Wojskowym w Hanowerze. Odpowiedzialność za obronę rejonu Szczecina od południa (oddziały 2 Gwardyjskiej Armii Pancernej pojawiły się pod Pyrzycami już 31 stycznia 1945) spoczęła na dowództwie II Okręgu Wojskowego w Szczecinie. Wszystkie wymienione powyżej w skrócie przedsięwzięcia miały miejsce w sytuacji, kiedy 1 Armia Wojska Polskiego wkraczała na teren Pomorza Zachodniego od strony Złotowa, 61 Armia atakowała Piłę a oddziały szybkie 1 Korpusu Zmechanizowanego osiągnęły rejon Czarnkowa, Trzcianki oraz Krzyża. W omawianym okresie na Pomorzu Zachodnim nie było jeszcze niemieckich związków pancernych poza pojedynczymi pojazdami, które odłączyły się od swoich oddziałów na drogach odwrotu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz