24 Regiment Grenadierów Pancernych SS - Danmark

24. Regiment Grenadierów Pancernych SS Danmark wchodził w skład 11. Ochotniczej Dywizji Grenadierów Pancernych Nordland, III Korpusu Pancernego SS, którego twórcą i pierwszym dowódcą był generał Felix Steiner. W trakcie interesujących nas wydarzeń, korpusem dowodzili kolejno: generał dywizji Unrein i następnie generał brygady Joachim Ziegler.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz